Λευκωσία: Νομικές διαδικασίες και αγωγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες αφενός μεν δύσκολα μπορούν να επηρεάσουν την Τουρκία και την τουρκική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ, εκ μέρους της οποίας γίνονται οι προκλητικές ενέργειες, ωστόσο επηρεάζουν την ιδιοκτήτρια και τον καπετάνιο του συνοδευτικού Bravo Supporter, όπως και νορβηγικό επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται εντός του «Μπαρμπαρός».Η απόφαση για να κινηθούν νομικές διαδικασίες, έχει εξεταστεί αμέσως μετά την έκδοση του τουρκικού Navtex και συμπεριλήφθηκε και στα μέτρα που αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο.