11 Οκτωβρίου 2016

Τριμερής: Συμφωνία για έργα σε ενέργεια, θαλάσσιες μεταφορές, τουρισμό, γεωργία

Η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδας ολοκληρώθηκε, με τους ηγέτες των τριών χωρών, σε κοινή δήλωσή τους, να εκφράζουν συμφωνία για υλοποίηση έργων στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, του τουρισμού και της γεωργίας.
Στην Κοινή Δήλωσή τους, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Abdel Fattah el-Sisi και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξης Τσίπρας αναφέρουν ότι στη συνάντησή τους σήμερα στο Κάιρο, συμφώνησαν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών προς προώθηση μίας τριμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την από κοινού εργασία για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στη Μεσόγειο.
"Δεδομένης της ρευστής και ασταθούς κατάστασης στην περιοχή, οι τρεις χώρες, οι οποίες μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες, αρχές και συμφέροντα, έχουν προς το σκοπό αυτό συμφωνήσει επί της σημασίας για στενότερη συνεργασία και υψηλό βαθμό συντονισμού σε σειρά πολιτικών”, σημειώνεται στην Κοινή Δήλωση.
Οπως αναφέρουν οι τρεις ηγέτες, ο τέταρτος γύρος της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας "ολοκληρώθηκε στο Κάιρο με την παρούσα δήλωση, στην οποία οι τρεις χώρες συμφώνησαν όπως εργασθούν προς υλοποίηση έργων στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, του τουρισμού και της γεωργίας. Οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν ικανοποίηση για το έργο που επιτελέστηκε σε αυτούς τους τομείς και αναγνώρισαν πως υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη στις χώρες τους”.

Οι Αρχηγοί των Κρατών συμφώνησαν ότι οι κατευθυντήριες αρχές της τριμερούς συνεργασίας είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σκοποί και αρχές που εμπεριέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για φιλικές σχέσεις, διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.
Η παρούσα τριμερής συνεργασία, επισημαίνουν στην Κοινή Δήλωση, "αποτελεί πρότυπο για την προαγωγή του διαλόγου και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των χωρών της περιοχής”.
Οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν την επιθυμία να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους μέσω μίας σειράς συμφωνιών για την εκμετάλλευση και μεταφορά του φυσικού αερίου, ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Υπογράμμισαν ότι αυτή η συνεργασία εδράζεται πάνω στις σταθερές αρχές του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών, όπου ενδείκνυται.
Επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη στήριξή τους στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, που θα επανενώνει το νησί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Τόνισαν ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να διασκεδάζει τις ανησυχίες και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ίδιων των Κυπρίων, χωρίς αναχρονιστικές και απαρχαιωμένες ρυθμίσεις σε σχέση με την ασφάλεια, όπως εγγυήσεις με δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης χωρίς την ξεκάθαρη έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.
Στην Κοινή Δήλωση, οι Αρχηγοί των Κρατών, ενθαρρυμένοι από τα μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα και πεπεισμένοι για τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας, σημειώνουν ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επωφελή για τις χώρες τους και την ευρύτερη περιοχή.
Οι αρχηγοί των Κρατών επανεξέτασαν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου, τονίζοντας το αμοιβαίο όφελος που απορρέει από διάφορους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Προς τον σκοπό αυτό, επανέλαβαν τη ζωτική σημασία μιας ισχυρής και στερεάς σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ για την ειρήνη και τη σταθερότητα, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη. Συμφώνησαν ότι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ αποτελεί βασικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινών προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία και οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η επίτευξη οικονομικής ευημερίας. Επίσης, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ, με βάση τις αρχές αμοιβαίου σεβασμού, κοινής ευθύνης, κοινών συμφερόντων και αμοιβαίων δεσμεύσεων.
Επίσης, οι Αρχηγοί των Κρατών καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μέσης Ανατολής και την οργανωμένη λεηλασία και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων. Στο ίδιο πνεύμα, ζήτησαν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη και απαγόρευση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από τη Μέση Ανατολή, και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες της ΟΥΝΕΣΚΟ για να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση και να στηριχθεί η αποκατάσταση των πολιτιστικών αγαθών. Οι Αρχηγοί των Κρατών επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους προς την υποψηφιότητα της Moushira KHATTAB για την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ στις επερχόμενες εκλογές που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τον Οκτώβριο 2017, λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο κύρος και τα απτά επιτεύγματά της στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Συμφώνησαν επίσης ότι η παρούσα δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί περιφερειακά και ολοκληρωμένα.
Στο ίδιο πνεύμα, οι Αρχηγοί των Κρατών επιβεβαίωσαν τη σημασία της προώθησης, το συντομότερο δυνατόν, της προστασίας του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας το σύνθετο χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεδομένης και της πιθανής επίπτωσης των διασυνοριακών έργων. Συμφώνησαν στην προώθηση της συνεργασίας, ώστε να υπάρξει ετοιμότητα προς αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από την παράκτια έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και/ή τη ρύπανση από το πετρέλαιο. Συμφώνησαν, επίσης, όπως εργαστούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, και συζήτησαν για την απορρύπανση της Μεσογείου από την οικιακή και βιομηχανική ρύπανση και τις επιπτώσεις στη θάλασσα από την κλιματική αλλαγή.
Σε σχέση με περιφερειακά ζητήματα, οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση της βίας και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, κυρίως στο Χαλέπι, καλώντας όλα τα μέρη στη Συρία να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για παύση των εχθροπραξιών και να επιτρέψουν την πλήρη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις πολιορκημένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, ζητούν την άμεση και πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συνεχίζουν να στηρίζουν τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ Staffan De Mistura, που αποσκοπούν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τερματισμό της σύγκρουσης μέσω μίας πολιτικής μετάβασης, σύμφωνα με το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2254(2015) και το Ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012, που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού.
Σε σχέση με τη Λιβύη, οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ  Martin Kobler, ώστε να υποβοηθηθεί η εξεύρεση πολιτικής λύσης από την ίδια τη Λιβύη και υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας του Skhirat.
Οι Αρχηγοί των Κρατών επιδοκίμασαν, επίσης, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίλυση των διαφορών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών στη Λιβύη, ενθαρρύνοντάς τα όπως εργαστούν εποικοδομητικά για την πλήρη εφαρμογή της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας του Skhirat.
Σε σχέση με την Υεμένη, εξέφρασαν την ισχυρή στήριξή τους προς τη νόμιμη Κυβέρνηση της Υεμένης και τον Πρόεδρο Hadi, όπως επίσης και προς τη διατήρηση της ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Αναφορικά με το Παλαιστινιακό, ζήτησαν μια δίκαιη και συνολική ειρηνευτική συμφωνία βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ, που θα εγκαθιδρύσει ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις τρέχουσες τάσεις επί του εδάφους. Τέλος, χαιρέτισαν τις προσπάθειες από όλα τα περιφερειακά και διεθνή μέρη και επιδοκίμασαν το ρόλο της Αιγύπτου προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ